Akwarium biotopowe, co to takiego?

Czym jest akwarystyka biotopowa i co nazywamy akwarium biotopowym? Czy istnieje w ogóle coś takiego? Jak to ocenić?
Temat chyba najbardziej dyskusyjny ze wszystkich dotyczących obecnych nurtów akwarystyki na świecie. W rozmowach między akwarystami przewija się mnóstwo poglądów, często sprzecznych ze sobą, a zdecydowanie powodujących sporo niepotrzebnych spięć. Jedni stoją na stanowisku, że w ogóle nie istnieje coś takiego jak akwarystyka biotopowa, bo nie ma żadnych możliwości odtworzyć środowiska naturalnego w akwarium i procesów w nim zachodzących. Drudzy uważają, że aby mówić o akwarium biotopowym należy wszystkie elementy zaczerpnąć z naturalnego środowiska. Cała materia nieożywiona, wszystkie rośliny i zwierzęta, a nawet woda ma pochodzić z konkretnego miejsca. Jest też trzecia grupa, chyba najbardziej wyważona i liczna, która stara się poruszać między skrajnościami i wśród nich systematyzować tę piękną dziedzinę akwarystyki. Spróbuję przybliżyć stanowisko tej trzeciej grupy, w oparciu o moją osobistą opinię, jak również opinie akwarystów z całego świata.
Zacznijmy od definicji czym jest biotop, posługując się wyjściowo jednym z najpowszechniejszych źródeł informacji, a wiec wikipedii:
Biotop – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
Weźmy też definicję biocenozy:
Biocenoza – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza oraz biotop, czyli środowisko fizyczne (nieożywione) tworzą ekosystem.

Bazując na tych definicjach możemy wstępnie powiedzieć, że akwarium biotopowe ma odzwierciedlać środowisko życia danej biocenozy, występującej na tym samym obszarze i powiązanej ze sobą różnymi czynnikami. Słowo klucz w tej całej układance, o które rozbija się problem to "odzwierciedlać".


Widzę to tak: Akwarium ma zawierać wyselekcjonowane elementy biocenozy z danego regionu, które chcemy ze sobą powiązać, oraz należy im zapewnić biotop jak najbardziej zbliżony do tego, co możemy znaleźć w naturze. Pamiętajmy, że nigdy nie odtworzymy w akwarium całej biocenozy z danego ekosystemu, ani nie odtworzymy całego biotopu - to jest zwyczajnie niemożliwe, ale nie znaczy to, że mamy zaniechać prób stworzenia dobrze funkcjonującego akwarium, oraz że nie możemy go nazywać akwarium biotopowym. Nazwa jest tylko nazwą, którą określają ludzie - ma określać szereg czynników, jakie pod nią ukrywamy, ma systematyzować i tworzyć pewien kanon, nurt czy jak kto woli - płaszczyznę porównań i porozumienia w środowisku ludzi. Termin "akwarium biotopowe" nie jest zresztą jakimś nowoczesnym tworem, a funkcjonuje już szereg lat w akwarystyce światowej i jest na tyle ugruntowany, że wydaje się bezzasadnym odrzucanie tego terminu, mimo tego, że nie jest on do końca dokładnie opisującym stan faktyczny w akwarium. Dość powiedzieć, że każde akwarium jakie mamy w domu zawiera jakąś biocenozę i jakiś biotop, które najczęściej nie występują, albo nie odwzorowują ekosystemu naturalnego, ale teoretycznie możemy też je nazwać biotopowym. Znów wracamy do słowa kluczowego - "odzwierciedlać". Akwarium biotopowe ma odzwierciedlać, najlepiej jak to tylko możliwe w sztucznym, szklanym środowisku, jakiś konkretny ekosystem podwodny występujący na konkretnym obszarze. Wyselekcjonowana biocenoza musi pokrywać się z biocenozą występującą w naturze w obrębie selekcji, a biotop ma jak najwierniej nawiązywać do biotopu z natury i spełniać tożsamą jak w naturze rolę dla wyselekcjonowanej biocenozy. Prostszymi słowy pisząc - ryby, skorupiaki, etc. oraz roślinność ma pochodzić z tego samego miejsca w naturze, a woda, podłoże i elementy materii nieożywionej (dekoracje) mają zapewniać tym zwierzętom i roślinom warunki do życia jak najwierniejsze naturze. Ryby i rośliny wyselekcjonowane do akwarium biotopowego nie muszą oczywiście pochodzić z natury, mogą to być osobniki hodowlane.


Poza tym wszystkim pozostaje jeszcze dyskusja na temat samego wyglądu akwarium biotopowego. Dla mnie nic nie stoi na przeszkodzie by zbiornik biotopowy spełniał swoje założenia, a do tego był harmoniczny i piękny. Kupka gałęzi i liści wrzucona do zbiornika chaotycznie może zostać jakoś zaaranżowana i nie tracąc nic ze swojej przydatności dla zwierząt i roślin, przy okazji cieszyć oko. Pamiętać należy jednak, aby aranżacja akwarium w pierwszej kolejności spełniała wymagania zwierząt - to jest warunek konieczny.

Wygląd jest jednak tak indywidualną kwestią, że ciężko stwarzać w niej jakieś ramy - wystarczy by pamiętać o powyższym, oraz o tym, że akwarium ma też za zadanie przyciągać ludzi niezwiązanych z akwarystyką i jednocześnie pełnić funkcję edukacyjną na temat danego ekosystemu wodnego.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia. Światowe grono akwarystów biotopowych stara się usystematyzować nie tylko ramy samego akwarium biotopowego, ale także zbiorników, którym jest do biotopowych bliżej niż zbiornikom roślinnym, ogólnym, nature itp. Osobiście jestem orędownikiem takiego podziału, jak przedstawiony poniżej:

Akwarium środowiskowe/habitatowe – akwarium odzwierciedlające dany typ środowiska wodnego (np. Czarne wody Ameryki Południowej) z uwzględnieniem biocenozy występującej na całym kontynencie w tego typu środowisku. Zwierzęta i rośliny użyte w takich zbiornikach nie muszą spotykać się w naturze, wystarczy aby zamieszkiwały podobne środowisko.

Akwarium obszarowe – akwarium odzwierciedlające dany, charakterystyczny obszar o w miarę zbieżnym środowisku (np. Jezioro Malawi, Amazonka itp.) z uwzględnieniem różnorodnych biotopów i biocenoz zamieszkujących dany obszar geograficzny, spójny w ramach geograficznych (jedna rzeka, jeden zbiornik wodny).

Akwarium biotopowe – akwarium odzwierciedlające dany biotop (np. zakole w górnym biegu rzeki Murray w Australii) z uwzględnieniem biotopu i biocenozy występujących dokładnie na wskazanym wycinku obszaru.

Mam nadzieję, że te informacje rozjaśniają nieco kwestię poprawnego nazewnictwa i przyczynią się do zmniejszenia popełnianych w tej materii błędów.  

Mobirise
free html5 templates

Jak poprawnie skomponować akwarium biotopowe?

Na wstępie zaznaczam - NIE MA JEDNEJ DROGI, która byłaby lepsza niż inne i która będzie pasować do wszystkich biotopów, jakie sobie wymyślicie. Tak łatwo niestety nie jest, aczkolwiek jest dużo łatwiej niż jeszcze kilka lat temu. Internet daje nam mnóstwo narzędzi, z których możemy skorzystać, pod warunkiem, że wiemy jak to zrobić. Postaram się to nieco przybliżyć na konkretnym przykładzie, gdyż tak będzie najprościej. Przy wyszukiwaniu informacji o innych biotopach warto korzystać z pewnego wzorca zachowań, ale aby osiągnąć sukces trzeba go modyfikować i wykazać się kreatywnością. Cała zabawa w akwarystyce biotopowej "siedzi" właśnie w tej kreatywności w wyszukiwaniu informacji, komponowaniu obsady roślinnej i zwierzęcej, tworzeniu wyglądu zapewniającego odpowiednie nisze dla organizmów i wreszcie oglądaniu jak z tych nisz ów organizmy korzystają. Pomijanie, któregokolwiek z elementów tej układanki, wydawać się może kuszące, ale na dłuższą metę ogranicza naszą satysfakcję, wiedzę i może prowadzić w niektórych przypadkach do problemów, jak i wypalenia zainteresowania tematem.

Zacznijmy więc od najważniejszego - mamy już akwarium i osprzęt. W kilku krokach opiszę Wam jak znaleźć informacje, oraz jak skomponować ciekawą obsadę do zbiornika.

Krok 1 - Ustalamy "rybę gwiazdę" naszego zbiornika, czyli gatunek od którego rozpoczniemy poszukiwania i wokół którego zbudujemy nasz biotop. Wybieramy tutaj rybę, która nam się najbardziej podoba, która nie będzie zbyt duża do takiego akwarium jakim dysponujemy i taką, której zapewnimy odpowiednie parametry wody. Uwzględnić musimy również cechy gatunkowe przy dobieraniu liczby osobników. Przyjmijmy na potrzeby rozważań, że naszą "gwiazdą" będzie Apistogramma trifasciata.

Krok 2 - Wchodzimy na stronę www.gbif.org i w wyszukiwarce wpisujemy łacińską nazwę gatunkową naszej "gwiazdy" (fot.1) i otrzymujemy w wyniku wyszukiwania mapę z zasięgiem występowania gatunku (fot.2). W wynikach wyszukiwania możemy również znaleźć dalsze informacje na temat podstawy do wpisu w bazę danych, często nazwisko osoby, która potwierdziła obecnośc ryby w danym miejscu. UWAGA - informacje ze strony gbif.org zawsze należy weryfikować, gdyż jak wszędzie zdarzają się błędy.

Na podobnej zasadzie działa strona www.discoverlife.org.

Krok 3 - Na podstawie mapy występowania określamy sobie jakie dorzecza zamieszkuje nasz gatunek. W omawianym przypadku mamy dorzecza Rio Paraguay i Rio Guapore, zatem mamy już pierwsze zawężenie obszaru z którego biotop będziemy odwzorowywać. Przyjmijmy, ze będzie to dorzecze Rio Paraguay

Krok 4 - Jako, że jesteśmy z poszukiwaniami w Ameryce Południowej, a tam najwięcej publikacji znajdziemy w językach portugalskim i hiszpańskim, używamy w wyszukiwarce frazy "peces del rio paraguay". (fot. 3) Oczywiście pierwszym odruchem dla większości z nas byłoby szukanie informacji w języku polskim (nie ma co tracić na to czasu), a później w języku angielskim. To sprawdza się wszędzie tam, gdzie mamy problem z posłużeniem się frazą w języku najpowszechniejszym na danym terenie. Można oczywiście próbować zawsze i w każdym języku - zachęcam do sprawdzenia jakie daje to wyniki.

Krok 5 - W wynikach wyszukiwania najbardziej interesują nas pliki pdf, gdyż one zawierają najwięcej nieobciętych informacji, które na wielu stronach sa strasznie zawężane do autorskiego wyboru rzeczy ważniejszych. Szczególnie przydatne są pliki pdf pochodzące ze stron takich jak www.researchgate.net czy www.scielo.org(pliki z badań naukowych przeprowadzanych na danym terenie). Pamiętajmy, by nie zawężać sie tylko do pierwszej strony wyników z wyszukiwarki - niekiedy "perełki" znajdują się na dalszych stronach wyników.

Krok 6 - Kiedy znajdziemy już kilka ciekawych publikacji, przeszukujemy każdą z nich pod kątem potwierdzenia występowania na danym obszarze naszej "ryby gwiazdy" i jednocześnie otrzymujemy listę ryb, które występują na tym samym obszarze. Przykładowo wybraliśmy publikację "Conocimiento de la Biodiversidad Paraguaya en el Río Paraguay" (fot. 4), która znajdowała się na drugiej stronie wyników wyszukiwania. W tej publikacji odnaleźliśmy naszą rybę (fot. 5) na stronie 34. Mamy zatem potwierdzenie jej występowania w Rio Paraguay

Krok 7 - Z publikacji wybieramy ryby współtowarzyszące do naszego akwarium biotopowego, oczywiście uwzględniając wielkość zbiornika i wzajemne stosunki między rybami, a także nisze jakie zajmują w zbiorniku.

Krok 8 - Szukamy publikacji zawierającej spis roślinności występującej w Rio Paraguay. Robimy to wpisując frazę "aquatic plants of Rio Paraguay" lub "La vegetación acuática Rio Paraguay". Akurat mamy szczęście, gdyż w publikacji, w której znaleźliśmy ryby, mamy tez spis roślin od strony 11 (fot. 6, 7, 8)

Krok 9 - W taki sam sposób jak dla ryb i roślin wyszukujemy prace, w których znajdziemy parametry wody z rzek w naszym regionie, a najlepiej idealnie z miejsca, które chcemy odtwarzać. Jest to trudne. Równie trudne jak przy rybach i roślinach, więc nie jest wielkim nadużyciem jeśli przyjmiemy parametry wody średnie dla danego regionu zamiast dla konkretnej, mniejszej rzeczki, która odtwarzamy.

Krok 10 - Przeszukujemy strony internetowe w poszukiwaniu podwodnych zdjęć i filmów z danego regionu

Krok 11 - Na stronach bardziej ogólnych w informacjach (przykładowo fishbase.org, seriouslyfish.com) szukamy podstawowych informacji o wybranych rybach, tak by w aranżowaniu zbiornika uwzględnić również potrzeby ryb, tam nakreślone. Te ogólniki bywają niejednokrotnie bardzo przydatne.

Krok 12 - szukamy osób, które przed nami aranżowały zbiornik z wybranym przez nas biotopem i pytamy, podpatrujemy, oraz opowiadamy o swoich planach :)

Krok 13 - Aranżujemy swój zbiornik korzystając z wszystkich informacji jakie mamy

Krok 14 - Cieszymy się obserwacjami swoich ryb :)

To by było na tyle, w zwięzłym toku postępowania. Każdy z punktów można zdecydowanie rozszerzyć o dodatkowe informacje i opisy, ale nie mogę zrobić wszystkiego za Was. :) Bawcie sie dobrze przy poszukiwaniach informacji, zbierajcie je dla innych i pomagajcie sobie nawzajem odkrywać podwodne światy.

Keep on biotoping!

Mobirise

Akwarystyka biotopowa a aquascaping.

Długo zastanawiałem się czy jest sens wchodzić w polemikę z kimkolwiek na temat aquascapingu i akwarystyki biotopowej w kontekście ich różnic i podobieństw. Zdarzyło mi się kilkukrotnie wdać w jakies słowne potyczki w komentarzach na jedynie słusznym portalu dla wielu ludzi, ale nigdy nie wyczerpywały one tematu, a wręcz po chwili spłaszczały się raczej do groteskowej przepychanki. Jakiś czas temu postanowiłem, że w takie przepychanki wchodził nie będę - szkoda życia na słuchanie o sobie "prawd objawionych", niemniej jednak co jakiś czas temat wypływa i jak ta ropa naftowa unosi się na powierzchni, a młodzi adepci akwarystyki taplają się w niej niczym ptaki i koniec końców nie mogą wzlecieć. Jako, że prostowanie półprawd jest jednym z moich osobistych celów, musze zabrać głos po raz ostatni. Piszę ten tekst by przedstwić moje stanowisko i na podstawie definicji, oraz trzeźwego osądu rozwiać wszelkie wątpliwości do mojego zdania w przedmiotowej kwestii. Czy włożę kij w mrowisko? Być może tak, chociaz nie jest to moim zamiarem. Pewnikiem jest to, że w dywagacje wdawał się nie będę - można się ze mną nie zgadzać - nie zalezy mi na tym by moje zdanie było dla kogoś wyznacznikiem działania. Zależy mi na tym, by było ono jasno wyartykułowane.

Zacznijmy zatem od tego czym jest akwarystyka biotopowa. Według definicji jest to akwarystyka, która ma jak najwierniej odwzorowywać siedliska życia określonej, wyselekcjonowanej grupy zwierząt, wraz z zapewnieniem im jak najbliższych ideałowi warunków bytowych. Podobnie jest w przypadku akwariów habitatowych, jednakowoż tam nie musimy w jednym akwarium mieć zwierząt i roślin z jednego konkretnego miejsca. W akwarystyce biotopowej/habitatowej podmiotem jest zatem zwierzę, czy zwierzęta zamieszkujące zbiornik. To one są priorytetem dla akwarysty, a aranżacja musi być skrojona pod ich potrzeby (odzwierciedlać ich środowisko bytowe, lub jedno ze środowisk bytowych w przypadku ryb migrujących).


Przejdźmy do tego czym jest aquascaping. Posłużę się anglojęzyczną definicją: "Aquascaping is the craft of arranging aquatic plants, as well as rocks, stones, cavework, or driftwood, in an aesthetically pleasing manner within an aquarium—in effect (...)" (źródła: https://www.definitions.net/definition/aquascaping bądź https://en.wikipedia.org/wiki/Aquascaping). Tłumacząc na nasz rodzimy język: "Aquascaping jest rzemiosłem polegającym na aranżacji roślin wodnych, skał, kamieni, drewna etc. w estetyczny sposób w akwarium(...)" Nie ma w tej części definicji nic o zwierzętach. Pojawia się jakaś wzmianka później: "Typically, an aquascape houses fish as well as plants, although it is possible to create an aquascape with plants only, or with rockwork or other hardscape and no plants. Although the primary aim of aquascaping is to create an artful underwater landscape, the technical aspects of aquatic plant maintenance must also be taken into consideration." Tłumacząc ten fragment uzyskujemy informację, że faktycznie typowo, w akwarium aquascapingowym mieszkają ryby, ale nie są tam wcale konieczne, a sam aquascaping trzeba rozpatrywać nie tylko jako stworzenie podwodnego krajobrazu, ale i jego utrzymanie. Co jest zatem podmiotem aquascapingu? Na pewno nie są to ryby, a wręcz są one tylko dodatkiem do ładnego obrazka.

Co zatem łączy aquascaping i akwarystykę biotopową? Teoretycznie niewiele, a jednak dość sporo. Fundament jest diametralnie różny, ale jednak sama akwarystyka ma zaspokajać nasze ego, więc dążymy do tego by sprawiała nam przyjemność. Czy akwarium biotopowe może być zaaranżowane w sposób estetyczny? Tak. Wyczerpuje więc wtedy definicję aquascapingu! Czy akwarium biotopowe jest wtedy jeszcze biotopowym? Tak, ale tylko wtedy kiedy aranżacja jest wpasowana w potrzeby życiowe ryb i tworzy dla nich odpowiednie nisze życiowe. W momencie kiedy nie spełnia tych potrzeb, jest wyłącznie aquascapingiem, mimo tego nawet, że ryby i rośliny mamy z tego samego miejsca, a aranżacja może odzwierciedlać w jakimś stopniu miejsca znajdowane w rejonie występowania ryb (ale ryby w nich nie bytują, a jedynie być może przepływają przez takie miejsca). Przykładowo kiedy mamy akwarium biotopowe z elementami aquascapingu - jeśli ryby żyją w naturze wśród plątaniany korzeni, to można tę plątaninę zaaranżować tak, by dalej spełniała potrzeby ryb, ale by jednocześnie była estetyczna. Przykład w drugą stronę, kiedy mówimy tylko o aquascapingu? Aranżacja zajmuje 75% akwarium, wygląda naturalnie, podobnie do tego co w naturze, ale ryby wpuszczone do akwarium mają miejsce tylko przy przedniej szybie i nawet nie mają gdzie znaleźć schronienia przed światłem, czy jakimkolwiek innym czynnikiem stresogennym.


Jakie zatem mam wnioski? Każde akwarium biotopowe, które aranżujemy w sposób estetyczny jest zatem tak na prawdę aquascapingowym, ale jednocześnie rozmija się z samym fundamentem aquascapingu. W akwariach aquascapingowych ryby, jak już wspomniałem, są tylko dodatkiem do aranżacji. Porady dla poczatkujących aquascaperów często opierają się o to, by w ich nowym akwarium ryby, czy krewetki pełniły konkretne funkcje, takie jak zjadanie glonów. Zwierzę jest tam traktowane przedmiotowo a nie podmiotowo. Stąd własnie wielu akwarystów biotopowych tak bardzo nie rozumie i atakuje aquascaperów i sam aquascaping. Czy ja atakuję aquascaping? Absolutnie nie. Akceptuję go jako formę sztuki, a wielu aquascaperów jest prawdziwymi artystami. Czy natomiast przyzwalam na aquascaping w kontekście akwarystyki biotopowej? Oczywiście tak, bo przecież każde estetyczne układanie aranżacji jest aquascapingiem z definicji. Czy przyzwalam na odejście od fundamentu akwarystyki biotopowej? Nie! Po stokroć nie! Wszystkie zbiorniki, które stawiają głównie na aquascaping i usiłują uzurpować sobie łatkę biotopowych tylko dlatego, że ryby i rośliny są z tego samego miejsca, a akwarium wygląda podobnie do natury, jednakowoż nie dają rybom odpowiednich warunków bytowych, to jedno z największych przekłamań i zła, które dosięga akwarystykę biotopową. Tego nie zaakceptuję nigdy. Często w pułapkę aquascapingu bez fundamentu biotopowego wpadają akwaryści, którzy "myślą konkursowo". Dawno już wspominałem i zdania nie zmieniam - myślenie stricte konkursowe jest dla akwarystyki biotopowej sporym zagrożeniem. Granica między czystym aquascapingiem a czymś, co można nazwać aquascapingiem biotopowym, jest cienka i niestety coraz częściej jest ona przekraczana. Pozostaje mi mieć nadzieję, że w tym postępującym odrzucaniu fundamentów przyjdzie opamiętanie. Jeśli nie, to trudno - ja dalej będę głosił i robił swoje.

Mobirise

© Copyright 2020 Kamil Hazy - All Rights Reserved